BDSM regels

Het BDSM spel kent vele varianten. Voor de een is het een toevoeging binnen de slaapkamer, voor de ander is het een lifestyle. Het is dus een fabeltje dat er vaste regels zijn voor de manier waarop jij BDSM een invulling zou moeten geven. Naast de verschillen waarop mensen BDSM beleven is er ook nog een verschil in intensiviteit. Zo heb je bijvoorbeeld een GORean lifestyle, of Total Power Excange, hierbij word de nadruk nog meer gelegd op de verschillen in de verhouding tussen de partners, en zijn er vaak vele strengere regels.

 

Het is dus belangrijk om te weten dat alle regels die ik nu ga opnoemen, alleen van toepassing zijn wanneer jij of jullie ze interessant vinden.

 

De basis regels binnen BDSM;

 • Zorg goed voor je eigen lichaam, dit is het instrument waarmee jij je Dominant gaat plezieren. Doe je dit niet belemmer je hiermee je Dominant.
 • Praat met je Dominant, Hij kan waarschijnlijk geen gedachten lezen en zonder te weten wat er in jou om gaat, zal hij het nooit goed kunnen doen.
 • Mochten er lichamelijke klachten zijn, zoals ziekte, pijn of ongesteldheid meld dit vooraf aan je Dominant zodat Hij daar rekening meer kan houden.
 • Het woord Dominant schrijf ik met een hoofdletter en submissive met een kleine letter.
 • De naam (bijv Peter) van mijn Dominant schrijf ik met een hoofdletter, mijn eigen naam (bijv eva) schrijf ik met een kleine letter.
 • Wanneer ik mijn Dominant iets vraag gebruik ik U als aanspreeksvorm. jij/je/jouw tonen niet het respect die Hij verdient.
 • Wanneer ik over mijn Dominant spreek in de vorm van een persoonlijk voornaamwoord, zoals Hij gebruik ik hierbij ook een hoofdletter.
 • Als mij iets gevraagd word, antwoord ik altijd met twee woorden. Ja Meester, Ja Mevrouw, ja,ja.. kan ook, maar word over het algemeen minder gewaardeerd.
 • Ik houd mijn benen altijd iets gespreid, zodat mijn Dominant altijd overal makkelijk bij kan.
 • Wanneer mijn Dominant vraag om bij hem te komen zitten, kom ik knielend voor Hem zitten. Ook nu met mijn benen iets gespreid.
 • Wanneer ik klaar wil komen, vraag ik eerst toestemming, pas als ik toestemming heb gekregen, kom ik klaar.
 • Als ik af wil spreken met andere Dominanten, vraag ik vooraf toestemming aan mijn Meester.
 • Als ik iets wil eten of drinken of naar het toilet moet, vraag ik hierom toestemming.
 • Ik ben altijd intiem geschoren.

Ook voor de Dominant zijn er een aantal basis regels;

 • Wees geduldig; Geef je sub de tijd om te wennen aan jou manieren en regels, ga niet lopen commanderen en heb respect voor haar.
 • Wees bescheiden; Ga geen verwachtingen scheppen waarvan je niet zeker weet of je ze waar kunt maken, wees je er van bewust dat Dominantie iets anders is dan arrogantie.
 • Stel je zelf open; Besef dat jij als Dominant ook veel kunt leren van jou onderdanige, of van andere Dominanten. Verbreid je horizon en hou niet vast aan datgene wat je kent.
 • Communiceer; Je onderdanige kan niet ruiken wat je van haar verwacht. Vertel jou regels, bespreek achteraf het spel, evalueer en groei.
 • Wees eerlijk; Zowel naar jezelf als naar je onderdanige. Willen jullie iets gaan doen waar je zelf ook nog geen ervaring in hebt, bespreek dit dan, om zo onnodige risico's te vermeiden.
 • Durf kwetsbaar te zijn; Ook jij hebt gevoelens en onzekerheden waarmee je hebt te dealen, durf deze te uiten en bespreekbaar te maken, dit versterkt alleen maar jullie band.
 • Wees realistisch; Sommige fantasiën zijn er om fantasie te blijven en ook al zou je sub meer willen als je ziet dat het niet gaat, gaat het niet. Jij bent verantwoordelijk voor het verloop van het spel.
 • Wees betrouwbaar; Jou onderdanige vaart volledig blind op jou, neem de verantwoordelijkheden die daarbij horen op je.
 • Aftercare; Het meest belangrijke na elke spel vorm, je onderdanige heeft alle energie gegeven en moet rustig terug op aarde kunnen komen in jou bijzijn

 

Wanneer je verder wilt gaan dan deze basis regels, zijn er diverse mogelijkheden. De volgende regels die ik opnoem zie je vaker terug bij een iets 'extremere' bdsm relatie zoals TPE of GOR.

 • Gehoorzaam altijd onmiddelijk en onvoorwaardelijk.
 • Ik onderga deemoedig alle oefeningen, kwellingen, vernederingen en straffen die mij worden opgelegd.
 • Ik zal mijn Dominant nooit in de ogen kijken, ook niet wanneer Hij mij iets vraagt, mijn blik is naar de grond gericht.
 • Ik doe alles wat in mijn macht licht om het mijn Dominant zo aangenaam en comfortabel mogelijk te maken
 • Alle door mijn Dominat gegeven opdrachten voer ik zonder protest of morren uit.
 • De straffen die mij worden opgelegd zal ik moedig aanvaarden.
 • Ik vraag toestemming om te spreken en wacht tot deze toestemming mij verleend is.
 • Wanneer ik een ruimte wil verlaten of toe wil treden vraag ik hiervoor toestemming.
 • Als de gelegenheid het toestaan, zal ik in het samenzijn van mijn Dominant altijd voor Hem knielen. 
 • Mijn lichaam is altijd toegankelijk voor mijn Dominant, waar en wanneer Hij maar wil.
 • Mijn Dominant heeft altijd het recht versieringen op mijn lichaam toe te brengen indien hij dit wenst. Mits dit een belemmering oplevert voor mijn sociale en professionele leven en geen permanente schade op zal leveren.
 • Ik draag de kleding die Hij voor mij uit kiest of opgedragen heeft om te dragen.
 • Ik ben altijd slip loos.
 • Binnenshuis ben ik altijd naakt en draag ik alleen mijn boeien en collar.
 • Mijn Dominant heeft het recht om te doen met mijn lichaam wat hem goeddunkt. Zijn verplichting is hierbij wel om te waken over mijn lichamelijke en geestelijke toestand.
 • Mijn Dominant heeft de volledige seksuele controle over mijn lichaam.
 • Ik ben verplicht mijn Dominant op de hoogte te houden over de lichamelijke en psygische toestand van mijn lichaam.
 • Ik zal mij oprecht inspannen om schaamte, schuld en andere emotionele blokkades te overwinnen die een mogelijke belemering zullen vormen voor mijn onderdanigheid.
 • Ik zal mijn gedachtes gevoelens en wensen zonder aarzeling of schaamte aan mijn Dominant te onthullen. Dit met de wetenschap dat Hij beslist of Hij aan deze wensen of verlangens tegemoet zal komen.
 • Wanneer ik over mezelf spreek doe ik dit altijd in de 3e persoon. Dit meisje, Uw slavin, Deze slet etc etc.
 • Bij elke overtreding van mijn leef en gedrag regels zal ik hard worden gestraft.
 • Ook als mijn Dominant niet aanwezig is, zal ik mij net zo gedragen als in zijn aanwezigheid.
 • Wanneer mijn Dominant er voor kiest er nog een sub bij te nemen, zal ik samen met haar mijn Dominant dienen.
 • Wanneer ik gestraft word, accepteer ik zonder mokken mijn straf en zal deze dapper aanvaarden en mijn Dominant nadien bedanken, zodat ik kan leren om een betere slavin te worden.
 • Mijn lichaam is het grootste geschenk wat ik mijn Dominant kan schenken, ik geef hem mijn lichaam als zijn eigendom.
 • Al mijn bezittingen zijn van mijn Dominant.
 • Mijn Dominant heeft het recht mij uit te lenen wanneer Hem dit goed dunkt.

Uiteraard zijn er nog veel meer regels te verzinnen. Belangrijk is doe wat jullie aan spreekt, bespreek dit en maak duidelijk welke regels binnen jullie relatie van kracht zijn.